TIHUT có thể bảo dưỡng các hệ thống sau:

- Hệ thống BMS & HVAC nhà máy

- Hệ thống internet, mạng nội bộ

- Hệ thống điện chiếu sáng.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: