Các kỹ sư của TIHUT có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến tối ưu mạng thông tin như sau:

- Tối ưu sóng vô tuyến bằng các thiết bị đo chuyên dụng như: máy Tems, máy đo Dingli, máy đo Metricell và các máy đo của R&S

- Tối ưu mạng truyền dẫn hoặc mạng internet nội bộ

popup

Số lượng:

Tổng tiền: