TIHUT đã tham gia rất nhiều dự án như:

- Lắp đặt 3G, 4G

- Ngầm hóa cáp quang

- Hợp tác kinh doanh, lắp đặt IBS

- Xây dựng và lặp đặt BTS

- Lắp đặt hệ thống Năng Lượng Mặt Trời - Solar

- Lắp đặt cột phát thanh truyền hình

- Đo kiểm tối ưu với tập đoàn P3 Communication

popup

Số lượng:

Tổng tiền: